Przejdź do treści

Projekty zrealizowane

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa
Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa
Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych z poszukiwaniem partnerów oraz działań polegających na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jeden kontakt – wielu partnerów – prezentacja Klastra Obróbki Metali”.
Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.
Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.
Cel projektu: wymiana doświadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.
Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których…
Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach międzynarodowych poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności.
Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym - wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali zakłada podjęcie kompleksowych działań w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług i produktów na międzynarodowe…
Szczególnie ważnym elementem projektu jest Komitet Użytkowników, do którego należą reprezentanci firm zrzeszonych w KOM, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie postępów w projekcie oraz dbanie o jego wymiar praktyczny i walidacja wyników…
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług…
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowej/metalowej z regionu pogranicza polsko-litewskiego.