Przejdź do treści

Historia

Kamienie milowe w historii Klastra Obróbki Metali

2023

„Przejście procesu rebrandingu na Evoluma Klaster Przemysłowy, uzyskanie odznaki Gold Label”.

2022

KOM wspólnie z Politechniką Białostocką otrzymuje tytuł Podlaskiej Marki Roku 2021 w kategorii Projekt 4. za Laboratorium Smart Education 4.0

2021

Klaster Obróbki Metali jako lider konsorcjum HUBS4INNO+ „Europejski Hub Cyfrowy”. Narzędzie badawcze Barometr Koniunktury B-KOM zostaje wyróżniony Srebrnym Medalem Quality International 2021.

2020

Realizacja misji społecznej – walka z konsekwencjami pandemii COVID-19. We wspólnej akcji szczepień udało nam się zaszczepić blisko 2500 osób, w maju i czerwcu 2020 roku.

2019

Realizacja projektu Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

2018

Realizacja unikatowego projektu staży rotacyjnych dla studentów w kilku firmach klastra. Klaster wygrywa konkurs PARP – 10 mln zł na ekspansję międzynarodową. KOM otrzymuje ponownie status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskując najlepszy wynik w kraju w konkursie.

2017

Klaster wygrywa w konkursie PARP na ekspansję międzynarodową. Stoisko firm zrzeszonych w klastrze na największej imprezie branży przemysłowej Hannover Messe. KOM partnerem strategicznym Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu. Rusza II edycja Akademii Przywództwa - programu rozwoju dla wyższej kadry zarządzającej. Umowy o współpracy z klastrami metalowymi z Brandenburgii i Węgier. Klaster otrzymuje Srebrną Odznakę Doskonałości – ESCA – Silver Label – certyfikat przyznawany najlepszym europejskim organizacjom klastrowym.

2016

KOM zostaje Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki. Pierwsza wspólne stoisko na targach Subcontracting w Poznaniu i Midest w Paryżu. Rusza Akademia Zarządzania KOM – 1,5-roczny program rozwojowy dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Działalność rozpoczyna Grupa Zaawansowanej Współpracy Human Resources.

2015

Branża metalowa umieszczona na liście Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. KOM otrzymuje status Krajowego Klastra Kluczowego. Pierwsza wspólna reprezentacja firm na międzynarodowych targach w Antwerpii i Szwecji (ELMIA).

2014

Rekonstrukcja klastra – nowe Porozumienie o współpracy - 4.12. Pierwsza Deklaracja partnerów strategicznych: samorządów, uczelni wyższych i instytucji okołobiznesowych.

2013

Pierwszy cykl szkoleń menedżerskich dla zarządów i dyrektorów firm KOM.

2012

10 firm branży metalowej finansuje pierwszą Grupę Zaawansowanej Współpracy. Pierwszy ogólnopolski projekt klastra „Wykształceni technologią”.

2011

Projekt Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego. Pierwsi partnerzy strategiczni przystępują do klastra.

2010

KOM liczy 96 członków. Projekt „E-kooperacja” – innowacyjne klastry na pograniczu polsko-litewskim.

2009

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli „Nowoczesne technologie” wyróżniony przez MEN.

2008

KOM realizuje program doskonalenia nauczycieli zawodu „Wykształceni technologią”.

2007

29 firm branży metalowej podpisuje porozumienie o współpracy w ramach Klastra Obróbki Metali.

2006

Projekt europejski Podlaski Klaster Obróbki Metali szansą regionu na innowacyjny rozwój realizowany przez Centrum Promocji Podlasia (później CPiR)