Przejdź do treści

Projekty realizowane

Celem projektu CoDEMO 5.0 (Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations) jest wspieranie transformacji europejskich przedsiębiorstw z Organizacji 4.0 (skoncentrowanych na cyfryzacji i technologiach) do Organizacji 5.0 (zielonych,…
Celem projektu jest poprawa wiedzy i przygotowania przedsiębiorstw z sektora wytwórczego w wyzwaniach związanych z „zieloną” transformacją. O projekcie: Projekt wspiera europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w pięciu sektorach…
Elementem składowym układów scalonych, wykorzystywanych przez urządzenia elektroniczne jest tzw. interposer, tj. interfejs elektryczny, stanowiący połączenie pomiędzy gniazdami i drukowaną płytką. Grupuje on poszczególne elementy logiczne…
Cel Projektu: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji Projektu: 09.05.2022 r.–28.02.2023 r. Budżet Projektu: 23 250,00 zł Dofinansowania ze…
Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych…
Celem Projektu jest wspieranie firm oraz ich pracowników w lepszym rozumieniu zachodzących przemian (np. kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich potencjalnych skutków, w celu podjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych. Całość realizowana jest…
Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra. W toku realizacji…
Zasadniczym celem Projektu jest zacieśnienie współpracy podlaskich uczelni z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację…
Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do produkcji niskoseryjnej cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point…
Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na…
Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne…