Przejdź do treści

GEMSTONE

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa wiedzy i przygotowania przedsiębiorstw z sektora wytwórczego w wyzwaniach związanych z „zieloną” transformacją.

O projekcie:

Projekt wspiera europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w pięciu sektorach:
• aeronautyka/obrona
• energia
• mobilność
• rolnictwo/przemysł rolno-spożywczy
• materiały

GEMSTONE opiera się na trzech filarach i komponentach wsparcia MŚP: TRAIN, INNOVATE i EXPLORE. Aby odpowiedzieć na wyzwania firm stojące za tymi obszarami, partnerzy projektu opracowali spójny proces wsparcia poprzez rozwój portfolio usług udostępnianych firmom produkcyjnym w zakresie szkoleń zawodowych, rozwoju kompetencji, innowacji technologicznych oraz internacjonalizacji ich działalności.

Mechanizm bezpośredniego finansowania ma zapewnić firmom środki do aktywizacji i ułatwić im wysiłki na rzecz efektywnej transformacji środowiskowej i cyfrowej. Możliwość ubiegania się o wsparcie zostanie rozpoczęta we wrześniu 2023 r., do tego czasu opracowywana i ulepszana jest mapa drogowa założeń strategicznych i wdrożeniowych projektu.

Granty:

Firmy uczestniczące w projekcie będą mogły otrzymać granty według mechanizmu wsparcia:

• EXPLORE (do 1500 €) - Wsparcie udziału w targach biznesowych i imprezach międzynarodowych.
• TRAIN (do 2000 €) - Koordynacja organizatorów szkoleń, a MŚP w zakresie zielonej gospodarki.
• GREEN INNOV (do 60 000 €) - Wsparcie rozwoju nowych, zielonych technologii lub procesów.
• GREEN ADOPT (do 40 000 €) - Wsparcie i wdrażanie innowacyjnych procesów biznesowych.

Okres realizacji Projektu:

01.09.2022 r.–31.08.2025 r.

Budżet Projektu:

1,2 MLN EURO

Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Euroclusters programu COSME.
Projekt nr SMP-COSME-2021-CLUSTER-01.

Funded by the EU

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Mapa Train-Innovate-Explore:
Mapa T-I-E (Train-Innovate-Explore) umożliwia przeglądanie informacji o dostawcach usług szkoleniowych, dostawcach innowacji i międzynarodowych wydarzeniach związanych z zieloną produkcją. Główną ideą mapy jest ułatwienie wyszukiwania konkretnych informacji związanych z interesariuszami lub wydarzeniami związanymi z kwestiami Green Manufacturing przez firmę lub klaster. Mapa będzie regularnie aktualizowana o nowe i istotne informacje.

www.projectgemstone.eu