Przejdź do treści
ECC_2024

W dniach 7-8 maja 2024 r. w Brukseli mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Europejskiej Konferencji Klastrów, która zgromadziła ponad 700 delegatów z różnych regionów Europy. To wydarzenie stało się platformą do poszerzenia naszych relacji z klastrami z całego kontynentu oraz źródłem nieocenionej wiedzy.

Inspirujące wystąpienia i dyskusje

Jednym z głównych punktów programu były inspirujące wystąpienia takich gości jak Antonio Novo Guerrero, Prezes European Clusters Alliance, który podkreślił znaczenie klastrów i sieci klastrów w rozwoju ekosystemów innowacji. Dr Jan-Philipp Kramer z European Cluster Collaboration Platform (ECCP) zaprezentował analizę danych, ukazującą związek między liczbą klastrów a konkurencyjnością europejskiej gospodarki. Teodora Jilkova, również z ECCP, omówiła istotę i korzyści płynące z obecności klastrów na platformie ECCP. Szczególnie pamiętnym momentem był przemówienie Thierry'ego Bretona, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego, który podkreślił rolę klastrów w budowaniu odporności europejskiej gospodarki, szczególnie w obliczu kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 czy inwazja na Ukrainę.

Konferencja nie tylko dostarczyła nam inspirujących wystąpień, ale również była okazją do uczestnictwa w panelach dyskusyjnych na temat zielonej transformacji, cyfrowych przemian, budowania odporności oraz rozwoju umiejętności i innowacji. Dyskusje te, prowadzone przez przedstawicieli klastrów z różnych krajów, przyniosły nowe spojrzenie na znaczenie klastrów dla konkurencyjności i innowacji w Europie.

Spotkanie European Cluster Alliance oraz dyskusje z europejskimi klastrami (ECCP)

Ponadto, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji odbyło się robocze spotkanie European Clusters Alliance, gdzie omówione zostały nowe wyzwania stojące przed europejskim przemysłem oraz plany, w tym otwarcie biura w Brukseli do wsparcia klastrów i organizacji ich wspierających. ECA przygotowuje listę tematów priorytetowych na najbliższy czas, m.in. obszary internacjonalizacji, kompetencji, zrównoważonego rozwoju oraz spraw obronności. Polskę i Związek Pracodawców Klastrów Polskich reprezentował Sebastian Rynkiewicz - Członek Rady Klastry Polskie i Prezes Zarządu Evoluma Klaster Przemysłowy. 

Tego samego dnia na forum publicznym omówił temat narzędzi wsparcia dla klastrów i przedsiębiorstw, takich jak finansowanie badań i rozwoju, oraz internacjonalizacja działalności członków klastrów. Dodatkowo prowadził sesję jednej z grup warsztatowych w stylu World Cafe, gdzie dyskutowaliśmy o znaczeniu organizacji klastrowych w przyciąganiu inwestycji.

 

Nawiązywanie współpracy i budowanie relacji

Podczas pobytu w Brukseli mieliśmy okazję nawiązać również wiele cennych kontaktów, zacieśniając przy tym relacje i sprzyjając dobrym praktykom klastrowym. Promowaliśmy usługi i działalność naszych członków, przez co wiele stowarzyszeń była zainteresowana stworzeniem w przyszłości konsorcjum projektowego z Klastrem Evoluma.

Spotkaliśmy się także z przedstawicielami oraz partnerami biznesowymi z naszego rodzimego kraju, a byli to: Klaster Silesia Automotive, Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, Klaster INTERIZON, Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Polski Klaster Budowlany, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Polska Grupa Motoryzacyjna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nowe perspektywy

Efektem trzech intensywnych dni jest nasze głębsze zrozumienie znaczenia klastrów w radzeniu sobie z współczesnymi wyzwaniami, takimi jak transformacja zielona i cyfrowa. Konferencja była istotną platformą do zgłębiania roli, jaką klastry odgrywają w kształtowaniu bardziej odpornego i zrównoważonego jutra, a także do budowania partnerskich relacji między różnymi klastrami i organizacjami. 

European Cluster Conference 2024 dostarczyła nam wiele inspirujących pomysłów na przyszłe działania, które będą wspierać rozwój klastrów i przyczyniać się do budowy silniejszej i bardziej konkurencyjnej Europy. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tego wyjątkowego wydarzenia.