Przejdź do treści
Klaster Day

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku odbył się Klaster Day - wydarzenie, które zorganizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci mieli okazję wziąć udział w warsztatach, próbnych rozmowach rekrutacyjnych, debacie oksfordzkiej, odwiedzić stoiska firm a także pojechać na wizyty studyjne.

 

W tym roku UwB, oprócz naszego stanowiska, został zapełniony stoiskami firm takich jak: PLUM Sp. z o.o., Metal-Fach Sp. z o.o., Art-Motor Leszczyńscy, Rutkowscy Sp. Jawna, SaMASZ Sp z o.o., D-Tech Sp. z o.o., Punkt Drukarnia Cyfrowa Ewa Matwiejuk.

Niezwykle cenny był również udział w próbnych rozmowach rekrutacyjnych, do których dołączyła firma Materpress S.A. Dały one szansę na zdobycie praktycznego doświadczenia w procesie rekrutacyjnym, a także cenne wskazówki od profesjonalistów z branży.

 

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się debata oksfordzka, której temat był następujący:

 „ Uważam, że kompetencje miękkie są ważniejsze niż twarde wskaźniki”. 

W Rolę Marszałka debaty wcielił się Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – dr Mariusz Citkowski. 

W skład Drużyny Prepozycyjnej weszli: 

• Dr inż. Wojciech Winogrodzki – Prezes Zarządu T-Matic Grupa Computer Plus 

• Dr Marcin Kolemba – Uniwersytet w Białymstoku 

• Magdalena Siemieńczuk – Dyrektor Personalny SaMASZ Sp z o.o. 

W skład Drużyny Opozycyjnej weszli: 

• Joanna Mocarska – Kotniz 

• Artur Zawadzki – Prezes Zarządu Promotech International

 • Dr Bogdan Rogaski – Prezes Zarządu Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Dyskusja była świetna, a argumenty każdej ze stron potrafiły dać do myślenia. 

Ostatecznie jednogłośnie zwyciężyła drużyna prepozycyjna.

 

Drugiego dnia wydarzenia, 19 kwietnia 2024 roku, studenci mogli rozszerzyć swoje horyzonty dzięki wizytom studyjnym w parkach technologicznych takich firm jak Jazon Sp. z o.o., Technology Applied Sp. z o.o. oraz Promotech Sp. z o.o., gdzie mogli na własne oczy zobaczyć innowacyjne rozwiązania i technologie wykorzystywane w praktyce.

 

Dziękujemy wszystkim za udział oraz tak liczną frekwencję, która mamy nadzieję - przełoży się na wizję przyszłej kariery studentów.