Przejdź do treści
IPOsystem
UIBS Teamwork
44-200 Rybnik, ul. Rudzka 8
+48 662 818 392
iposystem@uibs.com.pl
www.iposystem.com.pl
IPOsystem

O firmie

IPOsystem to pierwszy na świecie autonomiczny system decyzyjny do zarządzania produkcją, automatyzujący procesy planowania i bezpośredniego zarządzania zasobami na halach produkcyjnych. IPOsystem to cyfrowy szef produkcji, który bez harmonogramowania, samodzielnie i bezpośrednio zarządza pracownikami i maszynami na halach produkcyjnych, zapewniając terminową realizację zleceń produkcyjnych przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnego czasu zasobów. Obecnie system działa w 60 fabrykach, sterując pracą ponad 12 000 pracowników i generując ok. 50 000 decyzji operacyjnych dziennie, zapewniając wzrost ich produktywności o ok. 20 - 30%. Twórcą i właścicielem IPOsystem jest UIBS Teamwork - zespół programistów, managerów i technologów, odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenia systemu oraz bieżącą obsługę klienta.

Kluczowe produkty

IPOsystem - autonomiczny inteligentny system decyzyjny zarządzający produkcją
Systemy IT do zarządzania produkcją
MES i telemetria (dane z maszyn)
Usługi wdrożeniowe
Moduły automatyzacji (systemy autonomiczne)

Procesy

Zarządzanie produkcją w warunkach dużej zmienności w czasie rzeczywistym
Autonomiczne rozdzielanie prac wszystkim pracownikom lub bezpośrednio maszynom
Dostarczanie informacji zwrotnych o przebiegu procesu produkcyjnego i stanie zleceń
Współpraca z istniejącymi systemami ERP i innymi systemami IT
Zarządzanie pracami związanymi z logistyką i zaopatrzeniem.

UIBS Teamwork