Przejdź do treści
HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HART-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45
+48 42 237 17 42
biuro@hart-tech.pl
www.hart-tech.pl
HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

O firmie

Firma Hart-Tech jest nowoczesną firmą działającą w obrębie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej. Posiadamy urządzenia umożliwiające realizację procesów według najnowszych – technologii, zarówno konwencjonalnych, jak i próżniowych. Oferujemy także usługi w zakresie wytwarzania utwardzonych warstw wierzchnich na częściach maszyn i narzędziach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Posiadane urządzenia pozwalają na dobranie możliwie korzystnych parametrów obróbki dla specyfiki wyrobów metalowych. Technologie, z których korzystamy opracowane zostały na Politechnice Łódzkiej z udziałem naszych naukowców.

Kluczowe produkty

Hartowanie stali
Nawęglanie stali FINECARB®
Nawęglanie stali PRENITLPC®
Odpuszczanie
Wyżarzanie
Przesycanie i starzenie
Lutowanie próżniowe
Azotonasiarczanie gazowe
Azotowanie gazowe

Procesy

Podstawą naszego działania są chronione zarówno polskimi jak zagranicznymi patentami technologie FineCarb® i PreNitLPC®. Ich współtwórcami są nasi naukowcy pracujący w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Są oni również współudziałowcami firmy.

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ