Przejdź do treści
EKTO
EKTO Sp. z o.o.
15-521 Zaścianki , ul. Szosa Baranowicka 44
+48 85 662 75 27
ekto@ekto.com.pl
www.ekto.com.pl
EKTO Sp. z o.o.

O firmie

EKTO Sp. z o.o. powstała w 1998 roku i prowadzi działalność usługową, produkcyjną i handlową w branży elektroenergetycznej. Oferta Spółki skierowana jest do firm oraz klientów indywidualnych i obejmuje pełen zakres realizacji usług oraz dostaw wyrobów i materiałów do budowy, remontów i bieżącej eksploatacji sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Spółka realizuje kompleksowo inwestycje elektroenergetyczne - od projektowania, poprzez wykonawstwo do uruchomienia urządzeń. Zapewnia też późniejszy serwis i czynności eksploatacyjne. EKTO Sp. z o.o. posiada wieloletnie tradycje związane z produkcją urządzeń dla elektroenergetyki, a w ostatnim czasie prowadzi też intensywne prace badawczo-rozwojowe (współfinasowane ze środków UE) w zakresie tworzenia aparatów elektrycznych. W ramach posiadanego nowoczesnego zaplecza technicznego prowadzi też próby, pomiary i badania diagnostyczne.

Kluczowe produkty

Rozdzielnice średniego napięcia (SN)
Rozdzielnice niskiego napięcia (nN)
Inteligentne rozłączniki próżniowe SN
Szafy telemechaniki, automatyki i pomiarów

Procesy

Produkcja urządzeń i aparatów
Projektowanie sieci elektroenergetycznych
Budowa sieci elektroenergetycznych
Serwisowanie urządzeń
Handel materiałami elektrycznymi

EKTO Sp. z o.o.